srssersssdgimvssmicdsd
 • Domov
 • Navodila za vnos podatkov o objavljenem delu v sistem COBISS

Navodila za vnos podatkov o objavljenem delu v sistem COBISS

Za vnos dela (katalogizacijo) v sistem COBISS mora avtor predložiti:

 • za objavljena tiskana dela (monografije, članki v revijah, prispevki v zbornikih, idr.) fizični izvod gradiva,
 • za objave v elektronski obliki (na spletu), natančne podatke o objavi z obvezno navedbo delujoče spletne povezave,
 • za izvedena dela (dogodki) dokazila o izvedenem delu (npr. originalno potrdilo univerze o gostujočem predavanju, program konference itd.). 

Oddanemu gradivu mora avtor priložiti izpolnjen Obrazec za vnos podatkov o objavljenem delu v sistem COBISS.

Na obrazcu mora poleg drugih podatkov obvezno navesti:

 • tipologijo dokumenta v skladu z veljavnim pravilnikom ARRS,
 • vsebinske oznake v slovenščini in angleščini,
 • natančen spletni naslov objave, če gre za objave v elektronski obliki.

Avtor je odgovoren za pravilno razvrstitev (klasifikacijo) bibliografskih enot, zato mora na obrazcu določiti tipologijo, ki je v skladu s Tipologijo dokumentov.

 Bibliografija za vrednotenje raziskovalne dejavnosti NE OBSEGA:

 • gesel v enciklopedijah, leksikonih, priročnikih, ki vsebujejo manj kot 200 znakov,
 • prispevkov, v katerih so avtorji le omenjeni ali so le povzeti deli njihovih izjav (ni intervju),
 • neobjavljenih gradiv za posvetovanja, simpozije, konference,
 • prijavne dokumentacije na razpise,
 • organizacije konferenc,
 • gostovanj na tujih univerzah,
 • novic in obvestil, objavljenih na spletnih straneh inštitucij,
 • polemik v časopisih,
 • kratkih spremnih besed ali izvlečkov iz recenzij na zavihkih knjig,
 • študijskih programov,
 • različnih e-predstavitev za potrebe poučevanja,
 • nagrad

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Knjižnica Šolskega centra Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660